Projekti

CPS Medvode

Naročnik

Občina Medvode

Leto

marec, 2017

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Petra Vertelj Nared, Urška Kranjc, Klemen Milovanović, Uršula Longar RRA LUR: Aidan Cerar, Gaja Trbižan, Katja Butina, Barbara Boh, Matej Gojčič

Lokacija

Vrsta naloge

Celostna prometna strategija

LUZ, d.d. in RRA LUR sta izdelala Celostno prometno strategijo Občine Medvode. Celostna prometna strategija predstavlja strateški dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu. Pomemben del postopka priprave vključuje sodelovanje širše javnosti in različnih deležnikov. V ta namen so bili organizirani številni dogodki, delavnice, anketa, intervjuji in javne razprave.

Publikacija CPS Medvode je dostopna na spletni strani Občine Medvode.

Občina Medvode je sredstva za izdelavo strategije pridobila na Javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Avtor ilustracij: Peter Gaber