Projekti

Celosten urbanistični razvoj centra Radovljice

Naročnik

Občina Radovljica

Leto

april, 2015

Vodja

Urška Kranjc

Projektna skupina

Petra Vertelj Nared, Jakob Klemenčič, Klemen Milovanović

Lokacija

Radovljica

Vrsta naloge

Strokovna podlaga, delavnice

Velikost

50 ha

Sodelavci

Karla Jankovič, Maja Simoneti

Zunanji sodelavci

Vlasta Damjanovič, Andraž Hudoklin

Strokovna podlaga na podlagi analiz prostorskih načrtov, razvoja in stanja prostora ter na podlagi posvetovanja z javnostmi podaja usmeritve za usklajen in celosten razvoj območja.

Ključni problem dosedanjega razvoja je bil parcialno urejanje, ki vodi do poglabljanja in ustvarjanja novih prostorskih problemov. Namen usmeritev je, da bi se po več kot 20 letih ta trend obrnil v prid uporabnikom in prostoru.

Strokovna naloga izpostavlja dva izhodiščna razvojna cilja:

  • s kakovostno urejenim javnim prostorom vzpostavljati pogoje za razvoj prostora srečevanja in druženja na prostem, pri čemer se umirja promet in reorganizira ter postopno reducira površine mirujočega prometa;
  • urejanje prostora naj izhaja na eni strani iz realnih potreb mesta (stanovalcev in obiskovalcev), na drugi pa iz potenciala, ki tiči predvsem v bogati kulturni dediščini območja, ki se jo ohranja v največji možni meri.