Projekti

3D model Ljubljanskega gradu za slepe in slabovidne

Naročnik

Mestna občina Ljubljana

Leto

januar, 2013

Vodja

Simona Čeh

Projektna skupina

Iztok Lampelj

Lokacija

Ljubljanski grad

Vrsta naloge

3D modeliranje

Leto zaključka

2013

Na podlagi pobude Mestne občine Ljubljana za izdelavo tipnih maket za slepe in slabovidne se je kot prva izdelala maketa Ljubljanskega gradu. Izvedbo in postavitev makete na grajsko dvorišče je prevzel Javni zavod Ljubljanski grad. Ker naše podjetje že vrsto let za potrebe prenove Ljubljanskega gradu opravlja geodetske izmere terena in objektov na grajskem griču, nam je bila zaupana izdelava 3D modela.

V okviru projekta je bil izdelan 3D model gradu z bližnjo okolico. Gre za izdelavo detajlnejšega modela, prikaza terena in kubusov objektov z vsemi detajli, ki se nahajajo na objektih (arkade, okna, vrata, nadstreški, napušči,...). V ta namen so bile opravljene vse potrebne klasične terenske meritve tako terena kot objektov, izdelan je bil žični model terena in objektov z detajli ter na njegovi podlagi 3D model terena in objektov v obliki, ustrezni za izdelavo fizičnega modela za ulivanje. Izdelana maketa je ulitek iz brona, ki poleg legende v latinici vsebuje tudi legendo v Braillovi pisavi.