Projekti

3 stolpi

Naročnik

Mestna občina Kranj

Leto

januar, 2011

Vodja

Karla Jankovič

Projektna skupina

Urška Kranjc, Tina Cotič, Gaja Trbižan

Lokacija

Kranj, Pungert in Vovkov vrt

Vrsta naloge

IDZ, PGD, PZI

Investicijska vrednost

€400.000

Velikost

1000 m2

Zunanji sodelavci

Klimaterm, d.o.o., Projecta, d.o.o.

Občina Kranj je s projektom 3 stolpi nadgradila strategijo trajnostnega razvoja, ki je začrtala vzpostavitev kulturne četrti med gradom Khislstein in Layerjevo hišo ter otroške četrti na Pungertu. Obe območji povezuje obzidje, vzdolž katerega se v novih ureditvah vrstijo motivi, poenoteni v materialu in odnosu, ki ga vzpostavljajo do obstoječih zgodovinskih struktur. Na Pungertu je na konici mestnega jedra urejeno razgledišče z dramatičnim pogledom na kanjon Kokre, v podaljšku vrta gradu Khislstein pa je nov urejen javni prostor, ki je prej zasebni Vovkov vrt spremenil v enega izmed številnih prizorišč vzdolž obzidja.

Vzdolž celotnega zahodnega robu mestnega jedra Kranja se nizajo ostanki obrambnega sistema, ki datirajo od antike do srednjega veka. V različnih časovnih obdobjih je bilo ob obzidje umeščenih osem obrambnih stolpov, nekateri od nih so še ohranjeni. Občina je v obdobju prenove več prej zasebnih ali zaprtih območij odprla javnosti in jih namenila kulturnim programom, med drugimi tudi stolp na Vovkovem vrtu in okolico stolpa na Pungertu.

S konice pomola na Pungertu se proti jugu razkriva dramatičen razgled na kanjon. Tam je na skrajni točki urejen previsni podest okrogle oblike, ki povzema tloris in pozicijo v srednjem veku zgrajenega, a kmalu zatem tudi porušenega stolpa. Od izvirnega stolpa je ostal le del obzidja, viden pod steklenim tlakom. Razgledna ploščad deluje grozeče, kot opomin na minljivost grajenega in moč narave, zaradi svoje lege pa ustvarja nov mestni poudarek.

Vrt gradu Khislstein se proti jugu podaljšuje v Vovkov vrt. Območje je bilo s prenovo urejeno kot javni parkovni prostor z dvojno funkcijo, ki jo omogoča nova vrtljiva konica stolpa. Zasnovana je kot kulisa iz kortena, obrnjena bodisi navzven ali navznoter, tako, da služi kot del ozadja prizorišču za obzidjem, kot konstrukcija za filmsko platno ali pa kot prostorska prvina, ki ustvarja skrivnostno počivališče z zanimivimi razgledi skozi ohranjene strelne line prvotnega zidu. 

Priponke

PDF icon zloženka