Uprava družbe

Tadej Pfajfar, univ.dipl.inž.geod.
predsednik uprave in direktor družbe

Marjan Lenarčič, univ.dipl.inž.geod.
član uprave in tehnični direktor za področje infrastrukture in informatike