Nagrade

Prostorski načrtovalci LUZ d.d. so prejeli eno od nagrad Zlati svinčnik, ki jih je ZAPS prvič podelila za ustvarjanje na področju prostorskega načrtovanja v zadnjih 2 letih

Prostorski načrtovalci, člani ZAPS, so se letos oktobra prvič predstavili na pregledni razstavi del v Hiši arhitekture in z izdelki zadnjih dveh let tekmovali za priznanja Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja, ki so bila podeljena na II. kongresu slovenskih arhitektov Identiteta prostora 9. novembra 2007 v Ljubljani.

LUZ d.d. je na razstavi prispeval 12 projektov in prejel priznanje ZLATI SVINČNIK - za ustvarjenje na področju prostorskega načrtovanja v zadnjih 2 letih v kategoriji: študije, strokovne podlage in raziskave na področju prostorskega načrtovanja, in sicer za projekt:

TEMATSKE STROKOVNE PODLAGE ZA PROSTORSKI RED MOL

Avtorji: Ferdo Jordan, Bernarda Bevc, Jakob Klemenčič, Katarina Konda, Mery Lončar, Janja Solomun, Jure Zavrtanik, Marko Kogovšek, Aljaž Bassin, Nina Bizjak, Tomaž Blaž, Marko Fatur, Karla Jankovič, Urška Kranjc, Bojan Kumer, Urška Longar, Anja Musek, Ines Rot, mag. Maja Simoneti, Maša Šorn, Petra Vertelj Nared in Branimir Zvonar