Nagrade

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za okolje in prostor so septembra 2008 podelili Priznanje Maks Fabiani avtorjem strokovnih podlag Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana: Ferdo Jordan, Bernarda Bevc, Nina Bizjak Komatar, Karla Jankovič, Jakob Klemenčič, Katarina Konda, Urška Kranjc, Mery Lončar, Petra Pušnik, Janja Solomun, Petra Vertelj Nared in Jure Zavrtanik.

Nagrajeni projekt je pripravilo večje število avtorjev različnih strokovnih profilov z veliko mero družbene odgovornosti in okoljske osveščenosti. Gre za obsežno in kakovostno urbanistično raziskovalno stvaritev, ki bo usmerjala bodoči razvoj mesta Ljubljane, poudarila njegovo notranjo prenovo in ohranjala identiteto, služila kakovostni preobrazbi prometa, predmestij, ipd. Z delom so avtorji želeli prikazati in podrobno razčleniti urbano tkivo, kar služi kot osnova za izvedbeni prostorski načrt, izkazali pa so se še s svežo in inovativno grafično predstavitvijo.

Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana (strokovne podlage) za novi urbanistični načrt Ljubljane so lahko vzorčne in pomembne za podobne primere novih evropskih prestolnic – zlasti v tranzicijskih državah EU, ki se srečujejo s podobnimi problemi. Zato je bilo delo nominirano tudi za ECTP nagrado kot rezultat nacionalne (slovenske) selekcije.