Nagrade

Evropski Svet Urbanistov (ETCP - The European Council of Spatial Planners)  je oktobra 2008 v Dublinu podelil nagrade za evropske dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju.

Nagrada ECTP se podeljuje za strategije, načrte ali razvojne dosežke, ki predstavljajo izreden doprinos h kvaliteti življenja v urbanih in podeželskih delih Evrope. Ocenjevalna žirija, ki so jo sestavljali Roger Smook, Rachel Kenny, Kaliopa Dimitrovska Andrews, Istvan Schneller in Petter Wiberg, je posebno priznanje VII. evropske nagrade za dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju 2008 podelila projektu Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana.

Žirijo je prepričala vsestranska narava projekta, izbor pa je pospremila s komentarjem, da so predstavljene študije odlična osnova za povezano strateško in lokalno načrtovanje metropolitanske regije. Žirijo je impresionirala uporaba analitičnih orodij in metodologije, ki so jih uporabili izdelovalci, označila jih je kot prepričljive in verodostojne, zato je bila mnenja, da si zaslužijo posebno priznanje. Pri tem pa ni pozabila tudi na komentar, ki se po dolgotrajni paralizi prostora v Ljubljani, ko se skoraj nič ni gradilo in se trenutno dostikrat zdi, da se dogaja velika nekontrolirana razprodaja prostora, zdi več kot na mestu:


"Komisija ocenjuje, da je tovrsten analitičen, z neizpodbitnimi dejstvi podkrepljen pristop k planiranju vreden promocije. Še posebej v odnosu do agresivnih developerjev, ki restrikcije urbanistov doživljajo zgolj kot oviro za »nemoteno« delovanje nepremičninskega trga. Opozorila je še, da tovrstne študije oz. strokovne podlage pomenijo le začetno stopnjo v obsežnem procesu planiranja in šele čas bo pokazal, v kolikšni meri bodo upoštevane v Izvedbenem prostorskem načrtu".


Omenjeni projekt je septembra 2008 prejel tudi Priznanje Maksa Fabianija, ki je osrednja nagrada za dosežke v prostorskem načrtovanju v Sloveniji in se s tem kot slovenska nominacija uvrstil v izbor za VII. Evropsko nagrado za dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju 2008.