Projects

Idejna zasnova za skladiščne in upravne objekte za potrebe delovanja družbe SŽ d.o.o.

Client

Poslovni sistem Mercator d.d.

Project location

Project type

Spatial documentation Project documentation

Assignment type

IDZ za OPPN

Year of construction

2017

Authors

Urbanizem in prostorsko načrtovnje: Mery Lončar, Jakob Klemenčič / Arhitektura: Jure Zavrtanik, Mohor Kordež, Gregor Bucik / Prometna infrastruktura: Tomaž Blaž, Klemen Milovanović, Uroš Maršič / Komunalna Infrastruktura: Marko Fatur, Shuchita Špela Ložar