Projects

Izdelava variantne urbanistično arhitekturne rešitve za območje OPPN 1 - AC Pentlja

Client

Avto Aktiv Intermercatus, d.o.o.

Year

June, 2017

Project location

Assignment type

IDZ

Year of construction

2017

Authors

Urbanizem in prostorsko načrtovanje: Mery Lončar / Arhitektura: Jure Zavrtanik, Mohor Kordež, Gregor Bucik, Sergeja Polutnik / Krajinska arhitektura: Urška Kranjc / Promet: Uršula Longar