Projects

Izdelava variantne urbanistično arhitekturne rešitve za območje OPPN Remiza Šiška

Client

JP LPP d.o.o.

Project location

Assignment type

IDZ

Year of construction

2017

Authors

Urbanizem in prostorsko načrtovanje: Jakob Klemenčič / Arhitektura: Jure Zavrtanik, Mohor Kordež / Krajinska arhitektura: Sergej Hiti / Promet: Ernest Sotlar