Projects

Javni informacijski sistem prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana – URBINFO

Client

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora

Year

January, 2013

Project leader

Roberto Degan

Project group

Anita Gregorc, Matej Mišvelj, Martin Flajs, Rok Bajec, Bernarda Bevc Šekoranja (oblikovanje)

Project location

Mestna občina Ljubljana

Assignment type

Spletni GIS pregledovalnik

Javni informacijski sistem prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana – URBINFO je bil prenovljen s sprejetjem sprememb Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana (OPN MOL) z namenom informiranja javnosti oziroma občanov o določilih OPN MOL.

Javni informacijski sistem URBINFO omogoča v prostoru iskanje posamezne zemljiške parcele, ulice ali hišne številke in merjenje razdalje ali površine, rezultate iskanja pa lahko uporabnik natisnete ali pošljete po internetu.

Prenovljen URBINFO je prirejen tudi za tablične računalnike in pametne telefone, ki uporabljajo sistema android in IOS.

Javni informacijski sistem URBINFO si lahko ogledate tukaj.