Aktualno

Prejšnji teden sta se dva naša sodelavca udeležila strokovne ekskurzije v tri danska mesta – Aarhus, Odense in Kopenhagen. Na ekskurziji sta si s skupino projektantov otroških igrišč ogledala več javnih mestnih in šolskih igrišč ter obiskala priznano tovarno igral Kompan. Na poti sta med drugim obiskala tudi nekatere uspešne prenove javnega odprtega prostora, med katerimi izstopajo ureditve prometne – kolesarske in peš – infrastrukture, začasne ureditve, ureditve trgov, ulic in parkov, vse v prid mestnemu utripu in s poudarkom na trajnostnih rešitvah.

V petek, 2. junija bodo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje – MAO v Ljubljani že 28. Sedlarjeva srečanja. Letos se bodo zbrani na tem osrednjem domačem urbanističnem strokovnem dogodku, ki ga organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije - DUPPS, posvetili urbani prenovi. DUPPS napoveduje, da bo s prispevki spodbudilo razpravo o vsebini in načinih izvajanja urbane politike v luči Nove globalne urbane agende sprejete na konferenci Habitat III in Urban agende za Evropsko unijo.

Danes in jutri, 19. in 20. aprila 2017,  bo v Podčetrtku Drugi slovenski kongres o vodah na katerem sodelujejo tudi predstavniki našega podjetja. Dr. Maja Simoneti je članica znanstvenega odbora kongresa in vabljena predavateljica, Kristina Klemen in Marko Fatur pa bosta predstavila prispevek "Korak k celovitemu lokalnemu upravljanju z vodo in vodnim prostorom": primer dobre prakse v občini Log - Dragomer. Marko Fatur pa je tudi soavtor prispevka: Večnamenski projekt ureditve Ljubljanice na območju širšega centra Ljubljane.

Naša sodelavka, dr. Maja Simoneti, nam je pripravila zanimiv pregled svojega 30-letnega dela v podjetju LUZ, d.d. Predstavila je pestro paleto nalog na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma in krajinske arhitekture. V dolgoletni praksi je zasnovala veliko število strokovnih podlag, študij variant, prostorskih aktov, raziskav ter prostorskih ureditev.

Za njen jubilej in dolgoletno delo ter neprecenljiv pečat, ki ga je pustila tako v prostoru kot v podjetju, se ji sodelavci iskreno zahvaljujemo.

Danes, 7. aprila 2017, so krajinski arhitekti iz našega podjetja na posvetu "Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti". Posvet ob 25-letnici Društva krajinskih arhitektov Slovenije in 70-letnici delovanja Biotehniške fakultete so, kot člani DKAS in posebej dr. Petra Vertelj kot članica upravnega odbora društva, tudi pomagali organizirati.