Aktualno

Spoštovane prebivalke, spoštovani prebivalci Ljubljanske urbane regije!

V Ljubljanski urbani regiji (LUR) so z namenom, da Vam ponudijo še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti ter obenem ohranimo regijo zeleno, čisto, dostopno in prijazno vsem, pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS).

Pri oblikovanju CPS je za nas izredno pomembno Vaše sodelovanje, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa ali vozniki pogosto soočate z različnimi prometnimi izzivi, s svojim znanjem in izkušnjami pa lahko bistveno pripomorete k iskanju ustreznih rešitev.

Pri nastajanju CPS sodeluje tudi LUZ, zato Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na eni od javnih razprav in prispevate k boljšim rešitvam za prometne izzive, s katerimi se soočamo!

Termini in lokacije:
  • 25. 9. 2018 ob 17. uri v Veliki sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode;
  • 26. 9. 2018 ob 17. uri v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4, Domžale;
  • 27. 9. 2018 ob 17. uri v Dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje;
  • 3. 10. 2018 ob 17. uri v Modri dvorani Občine Brezovica, Podpeška cesta 2, Brezovica;
  • 4. 10. 2018 ob 17. uri v Veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
V okviru priprave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije (CPS LUR) smo v zadnjih mesecih uspešno izvedli 2 delavnici s ključnimi deležniki, intervjuje z župani občin LUR, pripravili smo analizo stanja, osnutek vizije in predlog ciljev. Naslednji korak so torej javne razprave, namenjene izbiri ukrepov, s katerimi bomo zastavljeno vizijo in operativne cilje uresničevali.

Ukrepe lahko podate tudi preko spletne aplikacije MOJA POBUDA za CPS LUR.

Od 19. 9. 2018 do 8. 10. 2018 lahko vnašate ukrepe, za katere menite, da bi doprinesli k še bolje urejenem prometu in raznovrstnejši ponudbi trajnostnih načinov mobilnosti v LUR.

Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju trajnostne mobilnosti v regiji.

Veselimo se srečanja z Vami!
Sredi septembra smo se v velikem številu zbrali na Luzovem pikniku v Podgradu. Vsi udeleženci smo sodelovali v balinarskem turnirju, dodatno pa smo se razgibali ob igranju odbojke na mivki, namiznega tenisa in badmintona. Hvala vsem za nepozabno doživetje.

4. julija 2018 so stopile v veljavo tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID) in prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (OPN MOL SD), ki jih je sprejel Mestni svet MOL na 34. seji, 28. maja 2018, objavljene pa so bile v Uradnem listu RS, št. 42/18, dne 19. 6.

V petek, 1. junija, bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje – MAO v Ljubljani že 29. Sedlarjevo srečanje. Letos se bodo zbrani na tem osrednjem domačem urbanističnem strokovnem dogodku, ki ga organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije - DUPPS, posvetili prostorskemu načrtovanju in upravljanju prostora.