Aktualno

Udeležba predstavnika LUZ, d.d. na prvem srečanju deležnikov projekta PERFECT

Na vabilo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) se je predstavnik LUZ, d.d. udeležil mednarodnega srečanja v sklopu projekta PERFECT, ki je potekalo med 7. in 9. februarjem v Londonu. Namen in cilji projekta PERFECT so predvsem zaščita, razvoj in izkoriščanje naravne dediščine v urbanih območjih zagotavlja socialne, ekonomske in okoljske storitve in je v okviru Evrope prepoznano kot "Zelena infrastruktura". Namen projekta PERFECT je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na področju varstva in razvoja naravne dediščine, kar bo potekalo preko ozaveščanja organov upravljanja, partnerjev in deležnikov o številnih med seboj povezanih prednostih zelene infrastrukture. Glavni cilj projekta je identifikacija, analiza in prenos dobrih praks in izkušenj politik zelene infrastrukture v glavne programe strukturnih skladov.