Aktualno

TERIS – nov most med Slovenijo in Hrvaško; graditelj tega mosta tudi Ljubljanski urbanistični zavod d.d

Terme Tuhelj, 17. november 2015. V Termah Tuhelj na Hrvaškem je potekalo prvo srečanje Združenja za teritorialno sodelovanje TERIS, ki se je oblikovalo z namenom nudenja celostne podpore pri razvijanju evropskih teritorialnih projektov, s poudarkom na sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško.

TERIS združuje slovenske in hrvaške strokovnjake,ki nudijo celostno podporo pri razvijanju, širjenju in pospeševanju evropskih teritorialnih projektov, predvsem tistih, pri katerih lahko sodelujeta Slovenija in Hrvaška. Več kot sto udeležencev prvega uradnega srečanja članov in bodočih članov TERIS-a je najprej pozdravil Zdravko Počivalšek, slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je odločno podprl poslanstvo združenja, saj je čezmejno sodelovanje po njegovem mnenju za gospodarstvo izjemnega pomena.

Pomen teritorialnega sodelovanja so poudarili tudi Dijana Bezjak, pomočnica ministra RH za podjetništvo in obrt, Tereza Černigoj, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ter Mislav Kovač, Ministrstvo RH za regionalni razvoj, ki so zbrane nagovorili v nadaljevanju. Uvodni del srečanja je zaključil Martin Bratanič, predsednika TERIS-a, ki je povedal, da je na področju čezmejnega sodelovanja še veliko neizkoriščenih rezerv in poslovnih priložnosti, vlogo TERIS-a pa vidi prav v zapolnitvi teh vrzeli in izpeljevanju uspešnih zgodb z zmogljivostjo visoko usposobljenih kadrov na obeh straneh meje.

Sledil je bogat program strokovnih predavanj, v katerem so bile udeležencem najprej predstavljene najpomembnejše usmeritve za dobre projektne predloge. O evalvaciji projektov in najpogostejših napakah je predavala Karin Žvokelj Jazbinšek iz MK Projekta, o razvoju podeželja v luči evropskih skladov Lovro Benčević z Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, o urbani mobilnosti in »Smart Cities« pa Frane Šesnić z Razvojne agencije Zagreb. Primere dobrih praks teritorialnega sodelovanja so nato predstavili Mestna občina Koper, Brodarski inštitut d.o.o. iz Zagreba in Ljubljanski urbanistični zavod.

Kot zaključni del srečanja je bil organiziran prvi TERIS »Matchmaking«, povezovalni sestanki, na katerih so prisotni predstavniki podjetij, občin in nevladnih organizacij iz obeh držav že lahko spregovorili s potencialnimi partnerji, predstavili svoje dejavnosti ter se s TERIS strokovnjaki posvetovali o zagonu bodočih investicij. Sestanki so se izkazali za zelo uspešen način povezovanja, tudi to pa kaže na močan potencial TERIS-ovega poslanstva.