Aktualno

Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID

25. decembra 2015 so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID), ki jih je sprejel Mestni svet MOL 23. novembra 2015, objavljene pa so bile v Uradnem listu RS, št. 95/15, dne 10. 12. 2015, ob tem pa je bil prenovljen tudi Javni informacijski sistem prostorskih podatkov – URBINFO.