Aktualno

Spremembe in dopolnitve OPN MOL

4. julija 2018 so stopile v veljavo tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL ID) in prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del (OPN MOL SD), ki jih je sprejel Mestni svet MOL na 34. seji, 28. maja 2018, objavljene pa so bile v Uradnem listu RS, št. 42/18, dne 19. 6. 2018, ob tem pa je bil prenovljen tudi Javni informacijski sistem prostorskih podatkov – URBINFO.

Neuradni prečiščeni besedili Odlokov o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del in izvedbeni del sta objavljeni na spletni strani MOL.