Aktualno

Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti

Danes, 7. aprila 2017, so krajinski arhitekti iz našega podjetja na posvetu "Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti". Posvet ob 25-letnici Društva krajinskih arhitektov Slovenije in 70-letnici delovanja Biotehniške fakultete so, kot člani DKAS in posebej dr. Petra Vertelj kot članica upravnega odbora društva, tudi pomagali organizirati.

Dogodek je namenjen vpogledu v delovanje stroke in razpravi o razvojnih izzivih. Krajinska arhitektura je kot mlada stroka v zadnjih desetletjih tudi v Sloveniji zasedla opazno mesto in skozi prizadevanja krajinskih arhitektov v različnih vlogah in funkcijah, v javni upravi in zasebnem sektorju je s sebi lastnim jezikom prispevala k razumevanju odnosov v prostoru in k odpiranju številnih razvojno pomembnih vprašanj. Praznovanje v prelomnem času priprav nove strategije prostorskega razvoja Slovenije, novega zakonodajnega paketa in aktualne dolgoročne vizije razvoja države zato stroka posveča oceni razmer in pozivu sodržavljanov, partnerjev v urejanju prostora in politike k premisleku o razvoju v prostoru in še prav posebej o razvoju krajine.

Dopoldan se bodo na odru predstavili krajinski arhiteki z osebnimi zgodbami, med njimi tudi naša kolegica Urška Kranjc, popoldan pa bodo zbrani razpravljali o krajinski politiki. Gostje okrogle mize, ki jo bo vodila dr. maja Simoneti bodo: Damjana Pečnik, Ministrstvo za kulturo; Mag. Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo ni prehrano; Hrvoje T. Oršanič, Regijski park Kozjansko; Profesor dr. Pavel Gantar in krajinski arhitekti: Profesor dr. Ivan Marušič, Doc. dr. Aleš Mlakar, Mag. Jelka Hudoklin, Profesor dr. Mojca Golobič, Profesor dr. Ana Kučan.  

Vabilo na posvet