Aktualno

Predavanje UČINKOVITO DELUJOČE KRAJINE - Upravljanje z meteornimi vodami v sodobnem urbanizmu

Danes, 15. marca 2017, smo na LUZ-u gostili Brad-a Collett-a iz Šole za krajinsko arhitekturo, Univerze v Tennesseeju (Knoxville, ZDA). S celovito predstavitvijo nas je slikovito opozoril na izzive upravljanja padavinskih voda. Vsaka človekova dejavnost namreč vpliva na količino in kakovost meteorne vode, ki nastaja in se skladišči v omrežju lokalne komunalne infrastrukture in v virih lokalne hidrološke mreže – jezerih, rekah, potokih in rezervoarjih. Te spremembe niso značilne le za Slovenijo, ampak tudi Evropo in svet, zato si lokalne skupnosti skupaj z interdisciplinarnimi skupinami strokovnjakov prizadevajo za vzpostavitev in uporabo novih praks upravljanja meteorne vode v mestnih krajinah.

Uporaba meteorne vode predstavlja v Združenih državah Amerike tehnični in upravljavski izziv, ki ga je avtor obravnaval v predavanju. Predstavljene so bile ureditve na ravni četrti in lokalnih skupnosti na različnih lokacijah, izpostavljajo pomen vloge celovitega načrtovanja in javnega dobra pri učinkovitem upravljanju skupnih vodnih virov in zmanjševanju vplivov nanje.