Aktualno

Po znanje in navdih na Dansko

Prejšnji teden sta se dva naša sodelavca udeležila strokovne ekskurzije v tri danska mesta – Aarhus, Odense in Kopenhagen. Na ekskurziji sta si s skupino projektantov otroških igrišč ogledala več javnih mestnih in šolskih igrišč ter obiskala priznano tovarno igral Kompan. Na poti sta med drugim obiskala tudi nekatere uspešne prenove javnega odprtega prostora, med katerimi izstopajo ureditve prometne – kolesarske in peš – infrastrukture, začasne ureditve, ureditve trgov, ulic in parkov, vse v prid mestnemu utripu in s poudarkom na trajnostnih rešitvah.

Začasna ureditev območja s ponudniki ulične hrane v nekdanji tovarni papirja