Aktualno

OPPN 412 Železniška tovorna postaja – del, OPPN 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del in OPPN 311 Zalog

15. oktobra 2018 je Mestni svet MOL na 37. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 412 Železniška tovorna postaja – del, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del in Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 311 Zalog, ki jih je izdelal LUZ, d.d. in so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 71/18, dne 9. 11. 2018.