Aktualno

OPPN 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471 in spremembe in dopolnitve OPPN 206 Regentova (del)

9. julija 2018 je Mestni svet MOL na 36. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471 in spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del), ki ju je izdelal LUZ, d.d. in sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/18, dne 3. 8. 2018.