Aktualno

OPPN 370 P+R Polje

18. februarja 2019 je Mestni svet MOL na 2. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 370 P+R Polje, ki ga je izdelal LUZ, d.d. in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/19, dne 15. 3. 2019.