Aktualno

OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo – del

18. decembra 2017 je Mestni svet MOL sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 252 Stanovanjska soseska Brdo – del, ki ga je izdelal LUZ, d.d. in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/17, dne 22. 12. 2017.