Aktualno

OPPN 147 območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti

18. novembra 2019 je Mestni svet MOL na 9. seji sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti, ki ga je izdelal LUZ, d.d. in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/19, dne 22. 11. 2019.