Aktualno

OPPN 115 Dunajska – Vodovodna del (OPPN Krka)

25. januarja 2016 je Mestni svet MOL sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 115 Dunajska – Vodovodna del, ki ga je izdelal LUZ, d.d. in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/16, dne 19. 2. 2016.

Zazidalna situacija - nivo pritličja