Aktualno

Lokacijska preveritev za palačo Kazina

20. maja 2019 je Mestni svet MOL na 4. seji sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za dela enot urejanja prostora SL-198 in SL-203. Elaborat lokacijske preveritve je izdelal LUZ, d.d..