Aktualno

Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora JA-250

18. februarja 2019 je Mestni svet MOL na 2. seji sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-250, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/19, dne 1. 3. 2019. Elaborat lokacijske preveritve je izdelal LUZ, d.d., študije in strokovne podlage pa so izdelali ELEA iC d.o.o., PNZ svetovanje projektiranje d. o. o. in E-NET OKOLJE d.o.o..