Aktualno

Konferenca o trajnostni mobilnosti v Dubrovniku

Predstavniki LUZ, d.d. in RRA LUR so se kot izdelovalci Celostnih prometnih strategij udeležili četrte evropske konference o trajnostni mobilnosti v Dubrovniku (4th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plan). V treh dneh, kolikor je trajala konferenca, so se zvrstili številni evropski strokovnjaki, raziskovalci, predstavniki mestnih in državnih uprav, ki so osvetljevali pomembnost načrtovanja prostora, vključujoč načela trajnostne mobilnosti.

Konferenca je bila priložnost za izmenjavo dobrih praks. V Sloveniji Celostne prometne strategije, dokumente, ki bodo podlaga za določanje in izvajanje ukrepov za bolj trajnostno mobilnost v mestih, trenutno pripravlja 63 občin. Ekipa pripravljavcev iz LUZ, d.d. in RRA LUR zaključuje s pripravo kar devetih Celostnih prometnih strategij, pri čemer se lahko pohvali s številno, dobro izkušeno in izrazito interdisciplinarno ekipo.