Aktualno

Jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje

V petek, 31. maja 2019, bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje – MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana (na gradu Fužine) potekalo jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje. Letos se bodo zbrani na tem osrednjem domačem urbanističnem strokovnem dogodku, ki ga organizira Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije - DUPPS, posvetili razvojnim trajnostnim projektom, predstavljeni bodo primeri dobrih praks za mesta in podeželje.

Namen srečanja je obravnavati trajnostne vidike urbanizma in prostorskega načrtovanja ter poudariti nujnost trajnostnega, uravnoteženega razvoja, ki povezuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo. Odprta, zelena in varna mesta in naselja, trajnostni promet, celostno upravljanje, zmanjšanje škodljivih okoljskih vplivov ... so ključne teme srečanja.

Na srečanju bodo s prispevki sodelovali tudi naši sodelavci:

  • Janja Solomun in mag. Mery Lončar Klemenčič: »Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – primer sodobnega prostorsko načrtovalskega pristopa« in
  • Klemen Milovanovič skupaj z Matejem Gojčičem, RRA LUR: »Celostno prometno načrtovanje – primer celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije«.

Povezava na program in prijavnico