Aktualno

Celostna prometna strategija Občine Medvode

LUZ, d.d. in RRA LUR sta izdelala Celostno prometno strategijo Občine Medvode. Celostna prometna strategija predstavlja strateški dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu. Publikacija CPS Medvode je dostopna na spletni strani Občine Medvode.

Pomemben del postopka priprave vključuje sodelovanje širše javnosti in različnih deležnikov. V ta namen so bili organizirani številni dogodki, delavnice, anketa, intervjuji in javne razprave.

Občina Medvode je sredstva za izdelavo strategije pridobila na Javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Ilustrator: Peter Gaber