Aktualno

Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije

Oktobra 2018 je bila na Svetu Ljubljanske urbane regije potrjena Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (LUR), ki predstavlja eno prvih tovrstnih strategij za trajnostno mobilnost na regionalni ravni v Sloveniji. V pripravo je bilo vključenih vseh 26 občin LUR ter različne institucije, strokovne službe in javnost. Pri pripravi so poleg RRA LUR, ZRC SAZU, IPOP in PIL sodelovali tudi strokovnjaki podjetja LUZ, d.d., Klemen Milovanovič, Urška Kranjc, Petra Vertelj Nared.