Aktualno

60 let Ljubljanskega urbanističnega zavoda

Danes mineva 60 let od ustanovitve Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki ga je pod imenom Okrajni zavod za urbanizem, 22. 4. 1960, ustanovil Okrajni ljudski odbor Ljubljana za usklajevanje prostorskega razvoja in izdelavo urbanistične dokumentacije. V preteklem obdobju je Ljubljanski urbanistični zavod kot zavod, Tozd, podjetje in delniška družba pod različnimi imeni in v dveh državah z različnimi družbenimi sistemi ohranil svojo osnovno urbanistično dejavnost in jo razširil na vsa področja, povezana z načrtovanjem in gradnjo v prostoru.

Od ustanovitve do danes je bilo na LUZ-u zaposlenih okoli 400 ljudi. Vsem iskrene čestitke!