Nagrade

Mednarodno jubilejno nagrado Maks Fabiani 2015 je Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije skupaj z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor RS podelilo projektu Regionalna zasnova prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije.

Študija lokacij P+R, ki smo jo izdelali Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., in IPOP s skupino Maja Farol, je bila nagrajena s priznanjem Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja.

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ustanova Maks Fabiani in občina Komen so v Štanjelu podelili nagrado za posebne dosežke na področju urbanizma pripravljavcem občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, in sicer Mestni občini Ljubljana za vodenje, financiranje in koordinacijo priprave urbanističnega načrta, ter izdelovalcem Ljubljanskemu urbanističnemu zavodu, Urbanističnemu inštitutu RS in biroju Oikos.

Priznanje Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja je mednarodna zlata žirija (Liljana Jankovič Grobelšek, mag. Mojmir Prelog in Marcus Schaefer) podelila pripravljavcem občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana.

Prostorski načrtovalci LUZ d.d. so leta 2009 ponovno prejeli Zlati svinčnik ZAPS.

Priznanje je prejela skupina krajinskih arhitekt v kategoriji študije, strokovne podlage in raziskave na področju prostorskega načrtovanja. Nagrajena je bila naloga Strokovne podlage za zasnovo prostorskega razvoja območja Boštanj. 

Avtorice: Karla Jankovič, Tina Verbič, Katja Fak, Bojana Bajželj, Urška Kranjc. 

Evropski Svet Urbanistov (ETCP - The European Council of Spatial Planners)  je oktobra 2008 v Dublinu podelil nagrade za evropske dosežke v urbanističnem in regionalnem planiranju.

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za okolje in prostor so septembra 2008 podelili Priznanje Maks Fabiani avtorjem strokovnih podlag Ciljne raziskave kot osnove za pripravo novega prostorskega načrta Mesta Ljubljana: Ferdo Jordan, Bernarda Bevc, Nina Bizjak Komatar, Karla Jankovič, Jakob Klemenčič, Katarina Konda, Urška Kranjc, Mery Lončar, Petra Pušnik, Janja Solomun, Petra Vertelj Nared in Jure Zavrtanik.

Prostorski načrtovalci LUZ d.d. so prejeli eno od nagrad Zlati svinčnik, ki jih je ZAPS prvič podelila za ustvarjanje na področju prostorskega načrtovanja v zadnjih 2 letih

Prostorski načrtovalci, člani ZAPS, so se letos oktobra prvič predstavili na pregledni razstavi del v Hiši arhitekture in z izdelki zadnjih dveh let tekmovali za priznanja Zlati svinčnik na področju prostorskega načrtovanja, ki so bila podeljena na II. kongresu slovenskih arhitektov Identiteta prostora 9. novembra 2007 v Ljubljani.